آزمایش شعله

نماد عنصر

نام

رنگ شعله

As

آرسنیک

آبی

B

بور

سبز روشن

Ba

باریم

سبز مایل به زرد( مغز پسته ای)

Ca

کلسیم

قرمز- نارنجی

Cs

سزیم

بنفش کم رنگ

Cu  نمکهای غیر هالید

مس

سبز زمردی

Cu  نمکهای هالید

مس

آبی مایل سبز

In

ایندیوم

آبی

Li

لیتیم

قرمز لاکی ( قرمز سیر)

K

پتاسیم

بنفش کم رنگ

Mo

مولیبدن

سبز مایل به زرد

Na

سدیم

زرد پررنگ

P

فسفر

سبز مایل به آبی کم رنگ

Pb

سرب

سبز کمرنگ

Rb

روبیدیم

بنفش کم رنگ

Sb

آنتیموان

سبز کمرنگ

Se

سلنیم

آبی لاجوردی

Sr

استرنسیم

قرمز سیر

Te

تلوریم

سبز کمرنگ

Tl

تالیم

سبز خالص

Zn

روی

سبز مایل به آبی

/ 0 نظر / 95 بازدید