آلباتروس

 پرنده ی دریایی بزرگی است که بیشتر بر فراز اقیانوس پرواز 

می کند .گستره ی بال این پرنده درحال پروازبه 5/3مترمی رسدکه دربین پرندگان بی نظیراست.بیشتراین پرندگان فقط برای تولیدمثل ویاهنگام طوفان به ساحل می آیند.آلباتروس ها صدها کیلومتر کشتی ها را تعقیب می کنند و  ته مانده ی موادغذایی راکه ازعرشه به دریاریخته می شود،می خورند.

آلباتروس قادراست باآرامش کامل روی سطح اقیانوس به خواب برود.این پرنده،مقدارزیادی ازآب دریارا می نوشد و درون سر خود غده هایی دارد تا تمام نمک موجود در آب دریا را دفع کنند.       

تا مدت ها،مردم فکرمی کردند که آلباتروس روی بال خود می خوابد،ولی واقعیت این است که این پرندگان برای خوابیدن وغذاخوردن خود را درآب قرار می دهند

/ 1 نظر / 41 بازدید
مرتضی ملک فراهانی

وبلاگ جالبي داري وقت كردي به وبلاگ منم يك سري بزن اگه يك كم بگردي مطلب علمي زياد پيدا ميشه توش موفق باشي